Årsberetning

 

Årsberetning for Kildemarked 2019/2020


Efter en generalforsamling november 2019 i hyggelige omgivelser på Kildegården, hvor vi sagde farvel til flere af hjørnestenene i Kildemarkedets bestyrelse, og goddag til nye medlemmer, har vi kun haft få møder.

Vi fik lavet en rollefordeling med Susie som formand, Trine fortsætter som næstformand og Jetta som kasserer. Den øvrige bestyrelse består af Villy, Anni, Torben og Dennis.

I marts måned ændrede alt sig med Corona og alle de restriktioner, der fulgte med. Ved nedlukningen skrev vi rundt til alle om aflysning af Kildemarked 2020. Vi fik mange positive og forstående tilbagemeldinger både fra stadeholderne og de frivillige. Tak for dem alle!

Pudekoncerten har vi besluttet at droppe til trods for nogle fantastiske aftener i smuk natur. Omkostningerne og arbejdsbyrden har været for stor, og der har været en del lignende musik arrangementer samtidig i området.

Regnskabet 2019/2020 er nu revideret, og desværre har der jo kun været udgifter til bl.a. forsikringer, gebyrer og afholdelse af generalforsamlingen 2019.

Generalforsamling november 2020 er nu også aflyst, da der igen er restriktioner og et forsamlingsforbud på +10 personer – der vil blive afholdt en generalforsamling, når det bliver muligt.

Fremtiden er meget svær at spå om – især lige nu! Vi håber selvfølgelig, at vi kan afholde et marked i 2021, men måske bliver vi nødt til at lave formatet lidt anderledes; vi ved det endnu ikke. Sikkert er det dog, at vi rigtig gerne vil afholde et Kildemarked igen.

Forventningerne er lidt flere aktiviteter for børn og musik til lørdag aften.

 

Tak for et anderledes år, hvor det ”at stå sammen, men hver for sig” – beskriver tiden lige nu.